Eksamensbeviser fra danske Professionshøjskoler

Eksamensbeviser fra en række danske videregående uddannelsesinstitutioner udstedes udelukkende som digital i PDF format. Dette gør vi for at spare på verdens knappe ressourcer – og ikke mindst spare vores dimittender for de udfordringer de skal overkomme, hvis de mister deres fysiske kopi af eksamensbeviset.

Dimittenden kan tilgå det digitale eksamensbevis fra Den digitale bevispostkasse (e-Boks). Fra e-Boks, kan dimittenden videresende beviset til 3. part, eller hente det digitale eksamensbevis ned på eget lagermedie, og fremsende det som vedhæftning via e-mail. Dimittenden kan også hente det digitale eksamensbevis ned på eget lagermedie, og fremsende det som vedhæftning via e-mail.

Hvordan ser jeg at det digitale eksamensbevis er ægte?

På denne side kan du uploade det digitale eksamensbevis, du har modtaget fra én af vores dimittender og indtaste den kode, der står anført i eksamensbeviset.

Herved findes eksamensbeviset fra vores database og sammenlignes med det du lige har uploadet – herefter kan du få endeligt afgjort, om beviset er ægte.”


“Diplomas from Danish university colleges

Diplomas from a number of Danish higher education institutions are issued electronically in PDF format only. We do this to save the world's limited resources and, not least, to save our graduates the challenges they face if they lose their hard copy of the diploma.

The graduate can access the electronic diploma from the Digital diploma mailbox (e-Boks). From e-Boks, the graduate can forward the diploma to third parties or download the diploma to their own storage device and send it as an attachment to an email.

How can I tell whether the electronic diploma is genuine?

On this page you can upload the diploma you received from one of our graduates and enter the verification ID that is indicated on the diploma.

The diploma will then be looked up in our database and compared to the one you just uploaded, and the system will immediately notify you of the authenticity of the diploma.”