Diplomas from Danish university colleges

Diplomas from Danish university colleges are issued digitally in .pdf format only. We do this to save the world's limited resources and, not least, to save our graduates the challenges they would face had they lost a hard copy of the diploma.

The graduate can access the digital diploma from a digital diploma mailbox (What is Digital Post?).

From Digital Post, the graduate can forward the diploma to third parties or download the diploma to their own storage device and send it as an attachment to an email or through digital recruitment systems when applying for jobs.

How can I verify the authenticity of the digital diploma?

On this page you can upload the digital diploma you received from one of our graduates and enter the verification ID indicated on the diploma.

The diploma will be looked up in our database and compared to the one you just uploaded. This way you can find out whether the version you uploaded is identical to the diploma UCN issued and whether the diploma is authentic.

Eksamensbeviser fra danske Professionshøjskoler

Eksamensbeviser fra danske professionshøjskoler udstedes udelukkende digitalt i PDF format. Dette gør vi for at spare på verdens knappe ressourcer – og ikke mindst spare vores dimittender for udfordringer, hvis de mister et fysisk eksamensbevis.

Dimittenden kan tilgå det digitale eksamensbevis i deres digitale postkasse (fx via borger.dk og Digital Post eller e-Boks). Herfra, kan dimittenden videresende beviset til 3. part, eller hente eksamensbeviset ned på eget lagermedie, og fremsende det som vedhæftning via e-mail eller digitale rekrutteringsløsninger i forbindelse med jobsøgning.

Hvordan kan jeg kontrollere at det digitale eksamensbevis er ægte?

På denne side kan du uploade det digitale eksamensbevis, du har modtaget fra én af vores dimittender og indtaste den kode, der står anført på eksamensbeviset.

Herved findes eksamensbeviset fra vores database og sammenlignes med det du lige har uploadet. På den måde kan du få verificeret om den version, som du har uploadet, er identisk med det bevis, som UCN har udstedt – og dermed afgjort, om beviset er ægte.